Τρίτη, 15 Αυγούστου 2017

Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΨΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΥΜΝΟ


Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΨΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΥΜΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΤΗΣ
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ