Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

Γιά τά Παιδιά πού διασκεδάζουν μέ ξενύχτι…


τοῦ ἀρχιμ.Ἰακώβου Κανάκη

Δέν ξέρω ἄν θά γράψω θεολογικά ἀλλά σίγουρα θά εἶναι καρδιακά καί μέ πόνο.

Στά παιδιά, στούς νέους ἀνθρώπους τῆς χώρας μας θά μιλήσουμε. 
Γιά τά Παιδιά πού διασκεδάζουν μέ ξενύχτι, μέ ποτό καί τσιγάρα, μέ τό ψεύτικο καί τό εὐήμερο. Μιά κοινωνία ἀνθρώπων σέ ἀποσύνθεση. 
Μιά κοινωνία πού φτιάχθηκε γι᾽αὐτούς βέβαια χωρίς νά