Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Το γνωρίζατε; Ποια είναι η όγδοη μέρα "κατά τα Γραφάς";Όλοι γνωρίζουμε ότι οι ημέρες της δημιουργίας του κόσμου είναι επτά (7). 
Συχνά, ωστόσο, γίνεται λόγος για την
όγδοη μέρα.
 Ποιά είναι άραγε η όγδοη μέρα; 
Τί συμβολίζει;

Η όγδοη μέρα συνδέεται με την αιωνιότητα, η οποία είναι μια κατάσταση που κυρίως χαρακτηρίζει τον Θεό.
Image result for όγδοη μέρα


Μάλιστα, τον ακριβή ορισμό της αιωνιότητας μας τον έδωσε ο ίδιος ο Χριστός στο κατά Ιωάννη ευαγγέλιο κεφ.ιζ, 3 «αυτή δε εστίν η αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκωσί σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν» δηλαδή γνώση του Θεού και η κοινωνία με τον Ιησού Χριστό είναι και λέγεται αιώνια ζωή.
Την κατάσταση αυτή, η οποία θα αρχίσει με την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού οι πατέρες την ονομάζουν 8η ημέρα και θα είναι άχρονη και ατελεύτητη.

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ LIKE "ΕΔΩ"